Czy automatyzacja pracy ma duży wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatnie parę miesięcy to polepszająca się sytuacja na rynku pracy – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie osiągnęło najmniejszy poziom od 1991 roku. W październiku bieżącego roku wyniosło około ośmiu procent, a jakieś spadki były widoczne w 14 ze wszystkich województw. Taka sytuacja oznaczać będzie dla pracodawców, że mogą pojawić się u nich problemy ze znalezieniem odpowiednich ludzi. Z całą pewnością tego typu sytuacja ma miejsce w branżach związanych z nowymi technologiami, w nich już od kilku lat pracujący tam ludzie mają świadomość tego, że to właśnie oni mogą dyktować. Lecz bardzo podoba sytuacja ma…
Read more →

Czy nowoczesne technologie mają ma wpływ na ilość bezrobotnych.

Ostatnie miesiące to poprawiająca się sytuacja na rynku pracy – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy, poziom bezrobocia osiągnął najmniejszy od prawie trzydziestu lat poziom. W październiku wynosiło niewiele ponad 8 procent, a spadki zanotowano w prawie wszystkich województwach. Tego typu sytuacja dla pracodawców będzie oznaczała, że mogą wystąpić pewne kłopoty z zatrudnieniem dobrych pracowników. Z pewnością sytuacja tego typu ma miejsce w branżach technologicznych, tam już od paru lat pracujący tam ludzie są przyzwyczajeni do tego, że to oni stawiają warunki. Lecz dość podobna sytuacja pojawia się ostatnio w coraz to nowych branżach, także w obszarach, w jakich…
Read more →

Czy automatyzacja pracy ma duży wpływ na stopę bezrobocia.

Ostatnie parę miesięcy to naprawdę dobra sytuacja na rynku pracy – jak pokazują dane udostępnione przez Ministerstwo Pracy, poziom bezrobocia uzyskał najmniejszy poziom od 1991 roku. W październiku bieżącego roku miało wartość 8,2 procenta, a jakieś spadki zanotowano w prawie wszystkich województwach. Tego typu sytuacja oznaczać będzie dla pracodawców, że mogą mieć oni coraz więcej problemów ze znalezieniem odpowiednich ludzi. Z pewnością taka sytuacja jest mocno widoczna w branżach związanych z nowymi technologiami, w nich już od paru lat ludzie są przyzwyczajeni do tego, że to oni stawiają warunki. Jednak taka sytuacja zaczyna mieć miejsce w zupełnie nowych branżach, również…
Read more →

Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Nieobecność pracowników z powodu chorób jest dużym problem zarówno dla samych pracodawców, jak i społecznych instytucji. Podczas lekarskiego zwolnienia pracownik nie może wykonywać swoich zawodowych obowiązków, lecz należy mu się również za ten czas wynagrodzenie. Do wyznaczonej ilości dni wypłaca je pracodawca, a potem ten obowiązek powinien przejść do ZUSU. W chronieniu przed chorobami pracowniczymi ogromne znaczenie ma prewencja, z takich też powodów w takie działania niejednokrotnie angażuje się również Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z ważniejszych obszarów, w jakich zaczęto tego typu działania, jest przeciwdziałanie negatywnym negatywnym skutkom stresu związanego z pracą wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników…
Read more →

Dlaczego stres negatywnie wpływa na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie przez różne choroby jest poważnym problemem zarówno dla firm i przedsiębiorstw, jak również naszego ZUSU. Przebywając na zwolnieniu taka osoba nie może wykonywać zawodowych obowiązków, lecz należy mu się również za czas choroby wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości. Do wyznaczonej ilości dni na zwolnieniu płaci je właściciel firmy, a następnie ten obowiązek powinien przejść do ZUSU. W chronieniu przed chorobami pracowniczymi ważna jest prewencja, dlatego też w działania tego typu niejednokrotnie angażuje się również PIP. Jednym z istotniejszych obszarów, w jakich działania tego typu zostały rozpoczęte, jest przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom zawodowego stresu pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców…
Read more →