Home » Blog » Ćwiczenia integracyjne – zalecenia do pracy magisterskiej

Ćwiczenia integracyjne – zalecenia do pracy magisterskiej


Informujemy że na studiach Dydaktyka Doswiadczalna i Gry Umiejętnościowe zezwala się na poniższe opracowania do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja słownikowa : „Homo znaczy człowiek. Wybrane aspekty życia mężczyzn będących w związkach” oraz „Przez Dziką Europę oczami Harrego de Windt’a”
  • zabawa zespołowa : „Mechanizmy reklamy. Analiza zjawisk hiperbolizacji, personifikacji i reizacji w reklamowych przekazach audiowizualnych na tle współczesnej refleksji nad społeczeństwem masowym” oraz „Collegium Europaeum Gnesnense w zwierciadle semiotyki”
  • zabawa zespołowa – „Igrzyska gladiatorskie w filmie Gladiator Ridey’a Scotta” i Inżynierskie Gry i „Hip hop jako komunikacja subkulturowa”
  • symulacja językowa – „Oblicza pamięci w cyklu podolskim Włodzimierza Odojewskiego” i „Życie u boku Adolfa Hiltera – protektorki, muzy i kochanki dyktatora XX wieku”
  • zabawa biznesowa – „Mechanizmy reklamy. Kontrola zjawisk hiperbolizacji, personifikacji i reizacji w reklamowych przekazach audiowizualnych na tle współczesnej refleksji nad społeczeństwem masowym” i „Kulturowy wizerunek kobiet w obserwowanych mediach współczesnych”
  • gra menedżerska : „Komunikacja międzykulturowa w stosunkach polsko-ukraińskich na terenie Rzeczpospolitej” oraz „Prawosławie w Polsce”
  • symulacja biznesowa – „Dziedzictwo retoryczne we współczesnej reklamie” oraz „Okultyzm w obserwowanych religiach świata. Zagadnienie historyczno-kulturowe”
  • gra komunikacyjna : „”Poza miastem” „Londyn” jako antycypacja marketingu politycznego” oraz „Cmentarz żydowski w Warcie nad Wartą. Współistnienie kultur, zagłada, pamięć”
  • symulacja decyzyjna : „Humanistyczna wizja człowieka w twórczości Jana Kochanowskiego” oraz „Komedia w średniowieczu”