Home » Blog » Ćwiczenia komunikacyjne – fundamenty teoretyczne do pracy zaliczeniowej

Ćwiczenia komunikacyjne – fundamenty teoretyczne do pracy zaliczeniowej


Informujemy iż na programie Organizacja Szkoleń i Symulacje Eksperymentalne zaleca się prezentowane na niniejszej liście opracowania do pracy dyplomowej:

  • zabawa decyzyjna : „Polski dandys. O kreacji pewnego stylu życia w listach Juliusza Słowackiego do matki” oraz „Wpływ kampanii reklamowej na popularność produktu na przykladzie kampanii Heyah”
  • gra językowa – „Uzależnienia wśród młodzieży szkolnej przyczyny i impliezcje społeczne” oraz „Teatr Wojciech Bogusławskiego wobec współczesnych wydarzeń politycznych. Na danych źródłowych z współczesnych wydarzeń politycznych. Na studium przypadku obserwowanych premier drugiej dyrekcji warszawskiej”
  • zabawa słownikowa – „Oblicza miłości w „Balladach i romansach” Adama Mickiewicza” i Gry Negocjacyjne oraz „Wampiry i krwiopijcy – postacie historyczne i literackie w kulturze europejskiej”
  • symulacja decyzyjna : „Prawo do ochrony życia w Polsce na tle europejskim” i „Adam Mickiewicz: drogi życia- drogi twórczości (1798-1834)”
  • gra lingwistyczna : „Miłość tematem artystyczno- literackim. Na studium przypadku powieści epistolarnych „Cierpienie Młodego Wertera”,” Nowa Heloiza’, ” Nniebezpieczne związki”” i „Klasztory prawosławne w Polsce”
  • symulacja językowa : „Rola sloganu w reklamie” i „Pomoc społeczna w samorządzie terytorialnym na modelu gminy”
  • gra biznesowa – „Monografia hydrograficzna gminy Jedlińsk” oraz „Żydzi w Poznaniu na przestrzeni wieków”
  • symulacja edukacyjna : „Wpływ zajęć fitness na zdrowie i samopoczucie w opinii obserwowanych grup kobiet w województwie lubelskim” i „Rzeczywistość wirtualna, a problem zagubionej tożsamości”
  • symulacja lingwistyczna – „Konteksty i teksty małych form Maupassanta” oraz „Serwisy internetowe Wielkopolskich Organizacji Pożytku Publicznego – Obserwacja treści i funkcjonalności”