Home » Blog » Ćwiczenia menedżerskie – hipotezy do pracy dyplomowej

Ćwiczenia menedżerskie – hipotezy do pracy dyplomowej


Ogłaszamy że na kursie Andragogika i Gry Eksperymentalne rekomenduje się prezentowane na niniejszej liście zagadnienia do egzaminu:

  • zabawa edukacyjna – „Serwisy internetowe Wielkopolskich Organizacji Pożytku Publicznego – Synteza treści i funkcjonalności” oraz „Zakonnik Dusana w świetle aktów prawnych Macedonii, Polski i Unii Europejskiej”
  • gra decyzyjna – „Formy wojen informacyjnych w nowych mediach” i „Oblicza pamięci w cyklu podolskim Włodzimierza Odojewskiego”
  • gra biznesowa : „Polityka kulturowa i strategia rozwoju kultury w Polsce od wstąpienia Polski do UE na danych źródłowych z powiatu poznańskiego” oraz Studenckie i Gry Negocjacyjne oraz „Tygodnik „Polityka” wobec przemian politycznych w Polsce w latach 1980-1990”
  • symulacja słownikowa – „Holokaust oczyma dziecka” oraz „Atrakcyjność turystyczna Estonii”
  • zabawa edukacyjna – „Konkursy Chopinowskie w polskich i rosyjskojęzycznych czasopismach” i „Turcja w polityce Jana III Sobieskiego”
  • zabawa kreatywna : „Inkwizycja- historia, metody dzialania, ofiary” i „Średniowieczne dramatyzacje liturgiczne okresu Wielkiego Tygodnia w Polsce”
  • gra biznesowa : „Drukarskie wedrówki. Działalność polskich typografów za granicą w XV i Xvi wieku” oraz „Początki wspólnot monoteistycznych III – IV wieku na danych źródłowych z dzieł Ojców Pustyni”
  • gra strategiczna – „Interaktywne zachowania językowe na przykadzie komunikacji między twórcą radiowym a odbiorcą” i „Romantyzm i „przeklęte pytania” (na danych źródłowych z obserwowanych utworów G. G. Byrona i A. Malczewskiego).”
  • gra decyzyjna – „”Konklawe – wybory inne niż wszystkie” oraz „Skuteczność reklamy wyborczej”