Home » Blog » Czy automatyzacja pracy ma duży wpływ na poziom bezrobocia.

Czy automatyzacja pracy ma duży wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatnie parę miesięcy to polepszająca się sytuacja na rynku pracy – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie osiągnęło najmniejszy poziom od 1991 roku. W październiku bieżącego roku wyniosło około ośmiu procent, a jakieś spadki były widoczne w 14 ze wszystkich województw. Taka sytuacja oznaczać będzie dla pracodawców, że mogą pojawić się u nich problemy ze znalezieniem odpowiednich ludzi.

Z całą pewnością tego typu sytuacja ma miejsce w branżach związanych z nowymi technologiami, w nich już od kilku lat pracujący tam ludzie mają świadomość tego, że to właśnie oni mogą dyktować. Lecz bardzo podoba sytuacja ma miejsce w ostatnim czasie w coraz to nowych branżach, również w obszarach, w których całkiem niedawno jeszcze warunki dyktowali pracodawcy.

Taka sytuacja będzie bardzo korzystna nie tylko dla osób szukających zatrudnienia, lecz i dla naszej gospodarki, którą będzie rozruszał odpowiedni wzrost wynagrodzeń. Dodatkowo coraz większe znaczenie mają pozapłacowe dodatki, którymi motywuje się pracowników. Zaliczają się do nich między innymi sportowe karty, opiekę zdrowotną czy też ubezpieczeniowe pakiety dla pracownika i jego rodziny.

Co interesujące, w naszym kraju trendy są zupełnie inne, niż w innych krajach, gdzie jest obserwowany ciągły wzrost wysokości bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że w 2017 roku ogólna liczba osób bez pracy może sięgnąć poziomu nawet 200 milionów. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest gorsza koniunktura gospodarcza.

Pomimo opinii licznych osób, technologiczny rozwój i automatyzacja pracy nie mają wielkiego wpływu na wysokość bezrobocia. Tego typu hasła słyszy się często od XIX wieku, a nadal pomimo pojawienia się wielu najróżniejszych maszyn pracowników nic nie zastąpi. Faktem jest natomiast to, że zaawansowane technologie mogą spowodować znikanie niektórych profesji i powstawanie zupełnie nowych.

Ilość takich nowych zawodów w ostatnim czasie rośnie bardzo szybko, albo bezpośrednio korzystają one z technologii, albo zapewniają jej odpowiednią obsługę. Z takich też powodów widoczna jest coraz bardziej decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie inwestować powinny w swój rozwój i nie obawiać się zmian.