Home » Blog » Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Nieobecność pracowników z powodu chorób jest dużym problem zarówno dla samych pracodawców, jak i społecznych instytucji. Podczas lekarskiego zwolnienia pracownik nie może wykonywać swoich zawodowych obowiązków, lecz należy mu się również za ten czas wynagrodzenie. Do wyznaczonej ilości dni wypłaca je pracodawca, a potem ten obowiązek powinien przejść do ZUSU.

W chronieniu przed chorobami pracowniczymi ogromne znaczenie ma prewencja, z takich też powodów w takie działania niejednokrotnie angażuje się również Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z ważniejszych obszarów, w jakich zaczęto tego typu działania, jest przeciwdziałanie negatywnym negatywnym skutkom stresu związanego z pracą wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu zostały przygotowane specjalistyczne szkolenia i warsztaty związane z ta tematyką.

Właściciele firm w zakresie tego projektu mogą skorzystać poza tym z dostępnych narzędzi, pozwalających oszacować ryzyko w firmach, które do nich należą. Tym sposobem można będzie rozpocząć skuteczne działania zapobiegające, a oprócz tego zacząć wdrażać profilaktycznie środki chroniące przez pojawieniem się stresu związanego z pracą.

Jak można zobaczyć po statystykach, czynnik ten to jeden z bardzo często występujących powodów chorób pracowników. Ocenia się, że ponad połowa lekarskich zwolnień będzie rezultatem postępujących problemów z nieradzeniem sobie z nadmierną presją w miejscu pracy. Jedynie zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego częściej bywają zgłaszane pośród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Za długo trwający stres negatywnie się odbija na różnych płaszczyznach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale również i osobistej. Często powoduje narastające problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a nie leczony stać się może przyczyną groźniejszych dolegliwości. Zbyt długie narażanie na warunki stresowe może się nawet zakończyć ciężką nerwicą czy depresją.

Pracownicy w wielu przypadkach nie są nawet świadomi, jak niepożądane skutki niesie dla nich życie w nieustannym stresie. Skutki takiej sytuacji będą się także odbijać na funkcjonowaniu firmy, bowiem zmniejsza się produktywność i zadowolenie, a rośnie liczba zwolnień chorobowych oraz wypadków.