Home » Blog » Dlaczego stres negatywnie wpływa na pracowników.

Dlaczego stres negatywnie wpływa na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie przez różne choroby jest poważnym problemem zarówno dla firm i przedsiębiorstw, jak również naszego ZUSU. Przebywając na zwolnieniu taka osoba nie może wykonywać zawodowych obowiązków, lecz należy mu się również za czas choroby wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości. Do wyznaczonej ilości dni na zwolnieniu płaci je właściciel firmy, a następnie ten obowiązek powinien przejść do ZUSU.

W chronieniu przed chorobami pracowniczymi ważna jest prewencja, dlatego też w działania tego typu niejednokrotnie angażuje się również PIP. Jednym z istotniejszych obszarów, w jakich działania tego typu zostały rozpoczęte, jest przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom zawodowego stresu pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym zostały przygotowane liczne szkolenia i warsztaty poświęcone takim zagadnieniom.

Pracodawcy w ramach tego projektu skorzystać będą mogli dodatkowo z licznych narzędzi, pozwalających skontrolować skalę ryzyka w firmach, które prowadzą. Dzięki takiej analizie będzie można zainicjować odpowiednie działania zapobiegające, a poza tym wdrożyć profilaktycznie środki zapobiegające występowaniu stresu zawodowego.

Jak widać po statystykach, ten czynnik to jeden z bardzo często występujących przyczyn nieobecności pracowników. Szacuje się, że więcej niż połowa zwolnień lekarskich będzie skutkiem postępujących problemów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużymi nerwami w pracy. Jedynie zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego częściej bywają zgłaszane pośród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Długotrwały stres odbija się bardzo negatywnie na najrówniejszych obszarach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Często powoduje zwiększające się problemy z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a zostawiony bez leczenia może się stać przyczyną poważniejszych chorób. Narażenie przez dłuższy czas na duży stres zakończyć się nawet może ciężką nerwicą czy depresją.

Pracownicy w licznych przypadkach nie wiedzą nawet, jak niepożądane skutki niesie dla nich stresujące życie. Efekty takiej sytuacji będą się również odbijać na funkcjonowaniu firmy, bowiem znacznie się zmniejsza produktywność i zadowolenie, a zwiększa ilość zwolnień chorobowych oraz wypadków.