Home » Blog » Dobra praca – kilka obserwacji od headhuntera

Dobra praca – kilka obserwacji od headhuntera

Zaprosiliśmy wiodącego doradcę z uznanego i znanego portalu pracy i kariery Szukam Pracy do napisania felietonu dot. aktualnych trendów w poszukiwaniu pracy. Oto sugestie naszego gościa.

Stała praca to bez wątpienia niemały komfort dla umysłu. Zwłaszcza gdy dyskutujemy o pracy w dużym przedsiębiorstwie, którego perspektywy generalnie prezentują się w korzystnych barwach i nikt nie mówi o zamknięciu zakładu. Oczywiście nie we wszystkich sytuacjach udaje się podjąć posadę w tak poważnym koncernie, ale na pewno również warto się starać. Jeśli dyskutujemy o ogólnopolskich zakładach, to nie mamy na myśli tylko spółek, które standardowo kojarzone są z ciężkim przemysłem, ale w jakimś stopniu bezsprzecznie będą one stanowić większość. Uzyskanie etatu w tego typu branżach jak:

 • przemysł samochodowy,
 • przemysł wydobywczy,
 • hutnictwo,
 • pozostałe obszary przemysłu trudniące się wytwarzaniem jakichś towarów

  bezspornie daje poczucie stabilności. Obecnie to bynajmniej nie jest coś oczywistego i tak naprawdę coraz trudniej daje się tego rodzaju pracę pozyskać. Ma to swoją wagę w naszym kraju, gdzie stan rynku z pewnością nie należy do zbalansowanych i o długoterminową umowę jest naprawdę ciężko. Trzeba tutaj odnotować, iż z wielkimi firmami są połączone także takie terminy jak zbiorowe przyjęcia, jak również zbiorowe rozwiązania umów. Z tymi ostatnimi oczywiście nikt wolałby nie mieć nieprzyjemności, ale gdy już o nich mowa, to w takich okolicznościach większość zainteresowanych ma szansę na uczciwe finansowo pożegnanie się z konkretnym koncernem i przyjęcie odpowiedniej należności z tytułu odprawy.
  W niewielkich firmach z z reguły na podobne elementy nie ma co oczekiwać. Zatrudnienie w dużym zakładzie to z góry zdefiniowane przywileje skojarzone ze sferą pozapłacową, a zatem nie chodzi tylko o pewność zatrudnienia, lecz także o różne, było nie było, bardzo istotne aspekty. Z wielkimi przedsiębiorstwami zasadniczo mamy kontakt w wielu obszarach globu, w tym również w Polsce. Rozliczne światowe firmy zakładają swoje fabryki nie tylko we własnym kraju macierzystym, ale również formują swoje wpływy na całej ziemi i w ten sposób wspomagają wielorakie rynki lokalne.
  W naszym kraju z takim procesem stykamy się w dużej skali, gdyż ogólnie Polska jest państwem zorientowanym na perspektywicznych, obcokapitałowych inwestorów. Ci znów otwierają na naszych obszarach inwestycyjnych fabryki, bo jest to dla nich co najmniej korzystne z wielorakich powodów.

  Autor: bezpłatne ogłoszenia dla szukających pracy