Home » Blog » Dofinansowanie na warsztaty z zarządzania

Dofinansowanie na warsztaty z zarządzania


Ogłaszamy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Lubuski Program Społeczny” do weryfikacyjnego etapu przechodzą niżej wymienione wnioski:

 • stworzenie zdalnej platformy dystrybucji niezależnych treści mobilnych wwwmycontentpl – szkolenia z zarządzania czasem
 • wypracowanie nowoczesnego procesu wytwarzania wspomaganego komputerowo skierowanego dla przemysłu metalowego – szkolenia sprzedażowe
 • Szkolenia Z Budowania Zaangażowania W Tarnowie – treningi negocjacyjne
 • zbudowanie platformy B2B dla PUH „rozwój” Sebastian Serek – szkolenia z przywództwa
 • zbudowanie portalu cyfrowego oferujacego osystemowanie online do prowadzenia gabinetów lekarskich, stomatologicznych i weterynaryjnych – szkolenia z przywództwa
 • wypracowanie prototypu, a następnie implementacja do produkcji Detektora wykrywającego wycinkę drzew w lasach, wraz z możliwością wysyłania informacji o nielegalnej wycince do Służb Nadzoru Lasów – treningi z zarządzania projektem
 • stworzenie społecznościowego portalu zdalnego dla maturzystów Maturzakipl, ułatwiającego organizowanie, zdobywanie i weryfikację posiadanej wiedzy – szkolenia z kreatywności
 • wzrost ekspansji firmy IPB na rynki zagraniczne w latach 2010-2011 – warsztaty HR
 • zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego poprzez nabycie urządzeń laboratoryjnych – szkolenia miekkie
 • analiza możliwości pozyskiwania uranu dla energetyki jądrowej z zasobów krajowych – szkolenia z delegowania
 • Badania i komercjalizacja innowacyjnego produktu – szkolenia sprzedażowe
 • Badania nad modelem ekstrakcji informacji i implementacja otrzymanych rozwiązań w warunkach komercyjnych – treningi z konfliktów
 • Budowa i promocja nowoczesnego portalu multimedialnego z pełnym zarządzaniem przez użytkowników – szkolenia biznesowe
 • Budowa teleinformatycznej platformy wymiany wiedzy o jakości i bezpieczeństwie produkcji zwierzęcej – szkolenia menedżerskie
 • Dywersyfikacja działalności poprzez zaimplementowanie na rynek słupów oświetleniowych wg normy PN-EN 12767 – szkolenia miekkie
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez wdrożenie innowacyjnej metodyki produkcji panelowych filtrów powietrza – treningi z przywództwa
 • Ekspansja importowa Quantum software SA na rynki rozwijające się – szkolenia z obslugi klienta