Home » Blog » Dotacje na treningi HR

Dotacje na treningi HR


Ogłaszamy iż w ramach pogramu dofinansowań „Śląski Program Strukturalny” do weryfikacyjnego etapu zaakceptowano znajdujące się na poniższej liście programy:

 • stworzenie zdalnego serwisu zadaniowego modelowania wydatków budżetowych – szkolenia miekkie
 • – warsztaty z komunikacji
 • Szkolenia Z Zarządzania Zasobami Ludzkimi – szkolenia firmowe
 • zbudowanie platformy cyfrowej MEBLARZEPL – treningi z konfliktów
 • zbudowanie portalu cyfrowego oferujacego osystemowanie online do prowadzenia gabinetów lekarskich, stomatologicznych i weterynaryjnych – treningi z delegowania
 • wypracowanie profesjonalnego serwisu społecznościowego dla branży filmowej i telewizyjnej – szkolenia z delegowania
 • wypracowanie, uruchomienie i promocja platformy zintegrowanych e-usług dla branży tworzyw sztucznych WWWGENPLASTPL – treningi z przywództwa
 • przyrost potencjału badawczego laboratorium poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii – treningi z zarządzania projektem
 • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań procesowych – warsztaty interpersonalne
 • „przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno – usługowych w Legnicy” – szkolenia z asertywności
 • automatyzacja procesów biznesowych poprzez uruchomienie i integrację procesów informatycznych – szkolenia zamkniete
 • Badania przemysłowe i rozwojowe nad implementacjam energooszczędnych pomp ciepła (292312-7390) – warsztaty pracownicze
 • PKWiU: 334023 – szkolenia z asertywności
 • Centrum badawczo-rozwojowe nowych procedury ograniczenia emisji i optymalizacji spalania – szkolenia z konfliktów
 • Doradztwo przygotowujące przedsiębiorcę do pozyskania inwestorów zewnętrznych – szkolenia biznesowe
 • e-Backup – wypracowanie nowoczesnej platformy zdalnych kopii bezpieczeństwa rejestrów – warsztaty firmowe
 • elektroniczny proces wymiany informacji – wypracowanie modernizacyjnej aplikacji w Mediarun umożliwiającej dokonywanie rezerwacji powierzchni reklamowych – szkolenia z komunikacji