Home » Blog » Gry menedżerskie – zalecenia do pracy zaliczeniowej

Gry menedżerskie – zalecenia do pracy zaliczeniowej


Zawiadamiamy że na programie Trening Kreatywny i Gry Doświadczalne akceptujemy poniższe publikacje do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja strategiczna : „Teoria komunikacji w praktyce na podstawie utworów macedońskiego piosenkarza Toše Proeskiego” i „O sztuce prezentacji i wystąpień publicznych. Zagadnienia socjologiczne i psychologiczne”
  • zabawa menedżerska – „Świety Wojciech i święty Kliment Ochrydzki jako prekursorzy kultury w Polsce, Macedonii oraz innych obszarach” oraz „Stereotypy niemiecko-polskie”
  • zabawa komunikacyjna – „Problematyka społeczna w listach 72-73 świętego Ambrożego oraz w Relatio Symmachusa ” i Samorozwojowe Gry Symulacyjne oraz „Język propagandy polskich radykalnych ugrupowań politycznych na stronach internetowych”
  • symulacja menedżerska : „Fenomen popularności filmu „Miś” Stanisława Bareja” oraz „Styk wielu kultur jako atrakcja turystyczna Turcji”
  • zabawa komunikacyjna – „Stan obecny i perspektywy rozwoju turystyki wiejskiej w powiecie Janów Lubelski” i „Media elektroniczne we współczesnej polskiej rodzinie. Dylematy kulturowo-socjologiczne”
  • zabawa biznesowa – „Tezy moralne w tekstach hip-hopowych” i „Mass media i teroryzm”
  • symulacja kreatywna – „Zmiany częstości występowania opadów gradu w Polsce w latach 1954-1981” oraz „Przeobrażenia administracji wojskowej w latach 1945-2010 na modelu Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gnieźnie”
  • zabawa strategiczna : „Kreacja świata w polskich tekstach hip-hopowych” oraz „Idea świętości prawosławia i katolicyzmu na podstawie Matki Bożej wybranych żywotów świętych kobiet”
  • symulacja lingwistyczna – „Mass media i teroryzm” i „Cywilizacja śmierci – kulturowe uwarunkowania zachowań proekologicznych”