Home » Blog » Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z realizacją przedsięwzięcia nr XIJU/94 9 5 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania budżetu z Panatlantyckiego Trustu Edukacyjnego

Program dyskusja w czasie spotkania zawiera wymienione tu grupy panelowe:

 • Analiza wpływu warunków społeczno – gospodarczych na realizację w roku 2007 „Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”
 • Ocena stanu przygotowania instytucji regionu łódzkiego do wykorzystania środków z RPO WŁ
 • Rozwój klastrów w Polsce
 • Analiza prawidłowości doboru wskaźników monitorowania dla PO IG
 • Weryfikacja jakości wdrożenia funduszu EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotele na Szkolenia w Wiśle
 • Badanie projektów pilotażowych PO KL
 • Badanie stanu przygotowania pracowników sektora samorządowego do udzielania zamówień innowacyjnych
 • Poprawa potencjału integracji społecznej na poziomie lokalnym poprzez ekonomię społeczną. Raport na temat Polski.
 • Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli LRPO na lata 2007-2013
 • Perspektywy rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce do 2014 roku w aspekcie realizacji Narodowej Strategii Spójności, celów dyrektyw odpadowych i wykorzystania środków funduszy strukturalnych
 • Raport końcowy z Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako pracujące.
 • Prognozy oddziaływania makroekonomicznego dokumentów programowych na lata 2007-2013 na gospodarkę kraju i gospodarki regionalne wykonane przy pomocy modelu równowagi ogólnej
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Grant będzie omówiony pod kątem skuteczności w poniższych dofinansowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
 • Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
 • Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
 • Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport rurociągowy
 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • Działalność organizacji profesjonalnych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: świecki oraz sejneński

  Upoważnieni beneficjenci to: Budowlana Spółdzielnia Socjalna MURATOR, PREMET S.A. , Firma Handlowo Usługowa Havannah Radosław Sojan, Eurosima Poland Magdalena Manka, Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” , „CHM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Car Technology Production Spółka z o.o., ENERGIA VAWT Maciej Paweł Żurek, KGHM ECOREN , NEWCO , Stanusch Technologies , THINK POLAND , KASH SP.J. J.WITT, K. KASZYŃSKI, Magnetix Gorszwa sp. jawna, Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.