Home » Blog » Opinie – firmy szkoleniowe z negocjacji – Training School

Opinie – firmy szkoleniowe z negocjacji – Training School

Ranking zgłoszonych wniosków w ramach grantów Włoskiego Grantu Rozwojowego:

  • 9/M/POMORSKIE-, wzrost konkurencyjności BRT-TECHNIK poprzez macierzowe przeorganzowanie innowacyjnego układu odpylania spalin., TRZONSKI ROMAN VAC-SERVICE, . Dla tego projektu ogłoszono środki na gry biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Wojciech Santorski. Zalecane szkolenia handlowe w agencji Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • 1/W/MAZOWIECKIE-, skuteczne zaimplementowanie technologii TRUe-doc skrojonego na miarę sposobu zabezpieczania dokumentów, wyrobów i opakowań przed fałszowaniem i sprawdzania ich autentyczności, DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SP Z O.O., Dla tego zgłoszenia zaakceptowano środki na gry biznesowe. Dofinansowane w tym projekcie szkolenia interpersonalne najlepiej zrealizuje dobra firma szkoleniowa Zbigniew Nęcki .
  • 9/K/PODKARPACKIE-, skuteczne zaimplementowanie nowatorskiej technologii produkcji wyrobów medycznych w warunkach sterylnych przez firmę ZARYS International Group, ZARYS INTERNATIONAL GROUP SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego projektu zaakceptowano dofinansowanie na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Szymon Kudła. Zalecane treningi menedżerskie w spółce GFKM
  • D2/K/LUBELSKIE-, skoordynowane uruchomienie innowacji procesowych w produkcji wyrobów metalowych i z tworzyw sztucznych celem podniesienia konkurencyjności firmy., PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „HEMAR” HENRYKA I MAREK MUSIALIK SPÓŁKA JAWNA, Dla tego wniosku przyznano dofinansowanie na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Jacek Kudła. Zalecane warsztaty sprzedażowe w spółce Avenhansen
  • B0/I/KUJAWSKO POMORSKIE-, skuteczne zaimplementowanie wyników prac B+R i ulepszenie oferty firmy., E-ZARZADCY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego wniosku zatwierdzono subsydia na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener HR: Mateusz Grzesiak. Zalecane treningi menedżerskie w instytucie ODiTK
  • 3/C/ŚLĄSKIE-, Polski innowacyjny system połączeń przewodów i elementów konstrukcyjnych do budowy ciągów technologicznych służących do transportu materiałów sypkich i wysoce – erozyjnych cieczy oraz roztworów agresywnych chemicznie, zapewniający podwyższone standardy bezpieczeństwa w zakresie stosowanych ciśnień, szczelności, zakresu temperatur stosowania, niezawodności montażu w warunkach zagrożenia pożarowego, wybuchu pyłów i gazów, ułatwiający przesyłanie mediów niebezpiecznych w tym gazów, płynów i środków chemicznych mogących stanowić zagrożenie w formie skażenia środowiska lub niebezpieczeństwo niekontrolowanego zapłonu i zagrożenia wybuchowego w warunkach pomieszczeń zagrożonych wybuchem gazów i pyłów., KG CONSTRUCTION SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono subwencję na gry decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Jacek Grzesiak. Zalecane treningi menedżerskie w spółce Homo Creatore
  • 8/G/PODKARPACKIE-, Innowacyjne rozwiązania techniczne fundamentem wzrostu konkurencyjności i uruchomienia nowych usług w firmie, NEO-DENT SPÓŁKA CYWILNA FORYŚ AGATA – MARCISZ MICHAŁ, Dla tego wniosku przyznano finansowanie na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Jacek Grzesiak. Zalecane szkolenia biznesowe w fundacji Integra Consulting
  • BD2/Y/PODLASKIE-, Innowacyjne rozwiązania techniczne fundamentem wzrostu konkurencyjności i uruchomienia nowych usług w firmie F.U.H. PROFIT, FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA PROFIT GONERA-BĄK MONIKA, Dla tego aplikacji zatwierdzono środki na gry team building. Rekomendowany trener przywództwa: Jacek Kudła. Zalecane szkolenia biznesowe w spółce ODiTK
  • 4/O/DOLNOŚLĄSKIE-, Rozwój spółki poprzez inwestycję prowadzącą do wdrożenia innowacyjnej zbliżeniowej platformy analityczno-komunikacyjnej w oparciu o bezprzewodową technologie BLE oraz CSR MESH, BIRTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego aplikacji przyznano środki na gry team building. Rekomendowany trener HR: Zbigniew Batko. Zalecane szkolenia handlowe w agencji Progress project