Home » Blog » Opinie – szkolenia z komunikacji – Training Institute

Opinie – szkolenia z komunikacji – Training Institute

Baza dopuszczonych do weryfikacji merytorycznej aplikacji w programie dotacji Hiszpańskiego Grantu Kapitał Ludzki:

  • A6/H/PODLASKIE-, Nowoczesne narzędzia skrawające w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne, EUROPROFIL-B JANUSZ MIESZCZAK, Dla tego wniosku ogłoszono finansowanie na symulacje szkoleniowe. Proponowane w tym projekcie szkolenia menedżerskie najlepiej zrealizuje ktoś z jakiegoś instytutu biznesu.
  • AD2/D/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, Opracowanie innowacyjnej integracji nowoczesnych urządzeń telemetrii oraz infrastruktury w celu automatyzacji Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy, GRUPA CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego projektu ogłoszono subsydia na gry team building. Rekomendowany trener interpersonalny: Mateusz Batko. Zalecane szkolenia biznesowe w agencji Integra Consulting
  • A9/L/LUBELSKIE-, Profesjonalizacja, komercjalizacja i twórcza implementacja innowacyjnych procesów w zakresie kompleksowej innowacyjnej usługi inspekcji i robót kanalizacyjno – renowacyjnych w oparciu o mobilną linie wielosegmentową., Bielski Zakład Instalacyjny „EL-GAZ-S” Marek Ścisłowski, Dla tego zgłoszenia przyznano dofinansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Andrzej Nęcki. Zalecane warsztaty sprzedażowe w instytucie Brainstorm
  • E7/Z/POMORSKIE-, Zwiększenie innowacyjności usług stolarskich poprzez wprowadzenie niszowej usługi bezspoikompleksowego okleinowania oraz wdrożenie zaawansowanej technologii rozkroju i wykończenia formatek przy użyciu automatycznych obrabiarek CNC, wspartych zastosowaniem unikalnych na rynku rozwiązań informatycznych w obszarze zarządzania zleceniami, optymalizacji rozkroju płyt i nowej komunikacji z klientem w oparciu o e-zlecenie., MIXPOL CZYŻOWICE SP Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego wniosku przyznano dofinansowanie na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Zbigniew Nęcki. Zalecane treningi menedżerskie w spółce Integra Consulting
  • E9/T/ŁÓDZKIE-, wielopoziomowe usprawnienie technologii wieloosiowej obróbki mechanicznej, zintegrowanej z procesami pomiarowymi, zapewniającej uzyskanie zakładanych parametrów jakościowych w produkcji wielkoseryjnej., STANISŁAW OCIEPA Zakład Produkcyjno-Usługowy „Automex” mgr inż. Stanisław Ociepa, Dla tego projektu przyznano subsydia na gry decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Marek Nęcki. Zalecane treningi menedżerskie w firmie House of Skills
  • 9/F/PODKARPACKIE-, wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do mieszania i konfekcjonowania miałów oraz eko groszków., ECO – ENERGIA , Dla tego wniosku zaakceptowano subsydia na gry strategiczne. Rekomendowany trener HR: Zbigniew Batko. Zalecane szkolenia handlowe w firmie Mindlab
  • F4/R/PODKARPACKIE-, wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji granulatów PVC twardych, TT PLAST T. FORTUNA. T. BUGAJ SPÓŁKA JAWNA, Dla tego projektu zaakceptowano dofinansowanie na gry biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Szymon Skała. Zalecane treningi menedżerskie w instytucie Schenk Institute
  • G7/I/POMORSKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie innowacyjnej technologii wielopłaszczyzzautomatyzowanego laserowego cięcia i obróbki rur oraz profili w celu dywersyfikacji oferty usługowej dla zapewnienia trwałej konkurencyjności rynkowej oraz ekspansji międzynarodowej., Bud-Expert Krzysztof Buczak, Dla tego aplikacji ogłoszono środki na symulacje team building. Rekomendowany trener HR: Szymon Santorski. Zalecane szkolenia biznesowe w fundacji Akademia przygoda