Home » Blog » Opinie – trenerzy z przywództwa – Training School

Opinie – trenerzy z przywództwa – Training School

Lista zgłoszonych projektów w programie dofinansowań Niemieckiego Grantu Kapitał Ludzki:

  • A4/A/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, ekonomizacja innowacji i wzmocnienie konkurencyjności INMETAL Ryszard Wołoszczuk poprzez zastosowanie oprogramowania maszyn CNC – INVENTOR CAM przeznaczonego do komputerowego wspomagania projektowania i modelowania obrabianych numerycznie modeli przestrzennych D oraz siedmioosiowego systemu pomiarowego z zabudowanym liniowym skanerem w technologii niebieskiego światła laserowego.”, INMETAL RYSZARD WOŁOSZCZUK, Dla tego wniosku zatwierdzono dotację na symulacje biznesowe. Rekomendowane w tym projekcie szkolenia menedżerskie najlepiej zrealizuje znany Instytut Rozwoju Biznesu .
  • 3/D/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Technologia wytwarzania profili zimnogiętych o skomplikowanych kształtach bazujących na tradycyjnych gięciach jak i wielogięciu., VERICON SP Z O.O., Dla tego wniosku zaakceptowano dotację na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Mateusz Santorski. Zalecane warsztaty sprzedażowe w spółce Avenhansen
  • G9/H/ŁÓDZKIE-, automatyczna reorganizacja innowacyjnej technologii zautomatyzowanej produkcji elementów metalowych, „PREMESO” SA, Dla tego wniosku zatwierdzono dofinansowanie na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener interpersonalny: Mateusz Herra. Zalecane w instytucie Instytut Rozwoju Biznesu
  • 4/R/MAZOWIECKIE-, Planowana realizacja projektu polega na dostarczeniu i wdrożeniu w firmie innowacyjnej technologii obróbki skrawaniem elementów metalowych za pomocą sterowanego numerycznie Centrum Obróbczego -osiowego pozwalającego na oferowanie produktów o najwyższej jakości i precyzji wykonania., FABRYKA NARZĘDZI „SKRAWPOL” MARCIN ORTYL, PAWEŁ ZOŃ S.C., Dla tego projektu ogłoszono dotację na gry strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Marek Skała. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w spółce Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • G2/M/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, ekonomizacja nowatorskich rozwiązań celem wprowadzenia na rynek światowy innowacyjnej bezzałogowej platformy latającej, DRONY , Dla tego aplikacji zaakceptowano dotację na gry team building. Rekomendowany trener zarządzania: Piotr Kudła. Zalecane treningi menedżerskie w firmie Berndson
  • FC0/X/OPOLSKIE-, ekonomizacja własnych prac badawczych w zakresie opracowanej, innowacyjnej produktowo technologii konstrukcji remontowanych nawierzchni drogowych z wykorzystaniem innowacyjnych procesów budowy., ZRD I TZ „ROMUS” JERZY MUSIAŁ,MACIEJ ROTYŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano subwencję na gry biznesowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Andrzej Batko. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w firmie Training Partners
  • BA7/G/MAZOWIECKIE-, Uruchomienie stacji demontażu pojazdów z wykorzystaniem innowacyjnej technologii, ŚLĄSKIE TOWARZYSTWO HANDLOWE „KUPIEC” SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego zgłoszenia ogłoszono finansowanie na gry strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Zbigniew Herra. Zalecane szkolenia w fundacji Akademia przygoda
  • 6/N/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, skoordynowane uruchomienie do oferty przedsiębiorstwa innowacyjnych produktów poprzez zakup nowoczesnych urządzeń poligraficznych i drukarskich oraz oprogramowania., DRUKARNIA WYDRUK J. I B. BARAN SPÓŁKA JAWNA, Dla tego wniosku zaakceptowano dotację na gry biznesowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Jacek Nęcki. Zalecane szkolenia handlowe w spółce Avenhansen