Home » Blog » Otwarte szkolenia

Otwarte szkolenia

 • FirmaOnLine – nowa platforma umożliwiająca MŚP prowadzenie działalności przy wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych
 • GeoConnection – interaktywna koncepcja wymiany rejestrów przestrzennych typu business to business – szkolenia interpersonalne
 • Informatyczny projekt osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami – szkolenia interpersonalne i pracownicze szkolenia z obslugi klienta
 • iNORD – proces analizy i predykcji informacji o ruchu drogowym – warsztaty ze stresu
 • Szkolenia Z Budowania Zespołu Na Pomorzu – warsztaty z obslugi klienta i wirtualne szkolenia z delegowania
 • Interaktywny serwis społecznościowy SportoweSpotkaniapl integrujący ludzi czynnie uprawiających sport oraz umożliwiający organizację zajęć sportowych
 • mobilna koncepcja wspomagajaca zarządzanie pracownikami w systemie telepracy – szkolenia sprzedażowe
 • Inwestycja w innowacyjną technologię produkcji opakowań z tworzyw sztucznych – szkolenia HR
 • Konfigurowanie Procesowe Produktów Sieciowych –
 • Matryce ultrafioletowych diod laserowych – treningi biznesowe
 • Nano Beton – Polski Produkt Przyszłości – Nowa Era w Budownictwie
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – warsztaty menedżerskie
 • Nowe materiały fotoniczne i ich zaawansowane zastosowania – treningi z przywództwa
 • Opracowania prototypu generatora prądu, napędzanego turbiną wiatrową oraz jego wdrożenie PKWiU 27112670 Prądnice prądu przemiennego o mocy wyjściowej >750 kV – szkolenia z obslugi klienta
 • Pakiet narzędzi informatycznych zwiększających sprzedaż oraz profesjonalne zarządzania aukcjami elektronicznymi
 • Plan dynamizacji importu wstępnym etapem strategii intensyfikacji działalności eksportowej w spółce – warsztaty z kreatywności
 • Portal siepomagapl liderem platform e-donacyjnych w Polsce – warsztaty z obslugi klienta
 • Potencjalny lek oraz metoda otrzymywania nowych związków przeciwbólowych
 • Prace rozwojowe prowadzące do wdrożenia geomembrany strukturyzowanej oraz folii wielowarstwowych – szkolenia pracownicze
 • Radiowy szerokopasmowy dostęp do Internetu – warsztaty ze stresu
 • Realizacja założeń rozwojowych firmy WazCAr Przedsiębiorstwo Handlowe Andrzej Zych, poprzez automatyzację współpracy z partnerami biznesowymi
 • rozwój importu firmy MTCE Media sp z oo w oparciu o terminal Laneo – szkolenia pracownicze
 • unowocześnienie działalności eksportowej i zdobycie nowych rynków zbytu dla nowoczesnych produktów
 • rozwój działalności importowej poprzez wypracowanie planu intensyfikacji importu – szkolenia z delegowania
 • wzmocnienie strategii działania firmy Estimea poprzez sporządzenie strategii eksportowej
 • rozwój firmy SILVEST SA poprzez pozyskanie inwestorów zewnętrznych – szkolenia z obslugi klienta
 • wzmocnienie strategii działania potencjału eksportowego firmy Bacart sp z oo
 • SIEĆ INWESTORÓW PRYWATNYCH SATUS – szkolenia firmowe
 • Techniki wirtualne w badaniach stanu, zagrożeń bezpieczeństwa i środowiska eksploatowanych maszyn
 • Umiędzynarodowienie oferty informatycznej firmy RW Online – szkolenia z delegowania
 • Uruchomienie innowacyjnej produkcji ekologicznych płyt celulozowo – cementowych – szkolenia ze stresu
 • Uzyteczny i innowacyjny portal e-usług – zarządzania szczepieniami
 • Wdrozenie produkcji innowacyjnych słupów oswietleniowych przy wykorzystaniu nowoczesnej procedury laserowej – treningi HR
 • wzmocnienie procesu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami – treningi biznesowe
 • Wykorzystanie wysokogradientowej separacji magnetycznej do optymalizacji spalania w kotłowniach olejowych i gazowych
 • Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock – warsztaty HR
 • Zaprocesowanie i implementacja nowego wzoru użytkowego, nowych wzorów przemysłowych oraz linii wzorniczej w spółce WIMED Oznakowania Dróg sp z oo – szkolenia handlowe
 • Zaplanowanie zbadanie i uruchomienie produkcji ekranów akustycznych przez Moller Polska
 • nabycie i implementacja wielopoziomowego systemu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – szkolenia zamkniete
 • Zintegrowany proces zarzadzania przedsiębiorstwem i obiegiem informacji – warsztaty z konfliktów}