Home » Blog » Projekty team building – wylosowani abiturienci

Projekty team building – wylosowani abiturienci

Ponizszym odwiedzającym nasze strony internetowe tu i teraz dziękujemy (i dodatkowo przesyłamy opisane niżej prezenty) za włożony wysiłek na odpowiedzenia na pytania w badaniu, który analizowali nasi ankieterzy Cecyliusz Szczepanowski, Łucjan Bendkowski, Lech Frątczak i Natalian Dąbrowski w czasie kursu Karonoskie Konferencje Integracyjne i Team Building

  • Krystian Fila, przedstawiciel medyczny , Postomino, zapraszamy gratisowo na warsztat otwarty „ Efektywna obsługa trudnego i wymagającego klienta” lub wyjazd integracyjny a także wydawnictwo „Wyzwania autorytetu w literaturze i praktyce społecznej i kulturze symbolicznej”
  • August Piskorski, Charakteryzator, Sosnowica, zapraszamy gratisowo na program e-learning „ Komunikacja dla mistrzów produkcji i brygadzistów – warsztaty” lub warsztat komunikacji i współpracy a także wydawnictwo „Biochemia. Krótkie wykłady”
  • Dezyderiusz Królicki, Konwojent, Smyków, przyznajemy darmowy wstęp na kurs dofinansowany „Efektywny pracownik to efektywna organizacja – kurs mniej znanych metod zarządzania sobą w czasie” lub wyjazd team building oraz wydawnictwo „Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym”
  • Achacjusz Kaja, Treser psów , Ostrów Mazowiecka, zapraszamy gratisowo na program e-learning „ ryzyko w projekcie? zarządzanie ryzykiem.” lub warsztat komunikacji i współpracy a także publikację „Human Movement, 12(4) 2011”
  • Dobromił Obrębski, Audiolog, Widawa, zapraszamy gratisowo na wykład „kierowanie talentami” lub szkolenie integracyjne a ponadto wydawnictwo „Wstęp do nauki o komunikowaniu”
  • Albert Świętochowski, Prokurator, Skierniewice, wygrywa bilet na wykład „Ewaluacja szkoleń – techniki oceny efektywności szkoleń” lub warsztat komunikacji i współpracy plus wydawnictwo „Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych”
  • Nikodem Blacha, Cechowniczy, Łaskarzew, dostaje od nas zaproszenie na szkolenie „diagnoza kompetencji zawodowych ” lub zabawę i grę integracyjną a dodatkowo publikację „Kwestionariusze osobowości”