Home » Blog » Referencje – szkolenia z zarządzania projektami – Integra House

Referencje – szkolenia z zarządzania projektami – Integra House

Lista nagrodzonych wnioskodawców w programie grantów Islandziego Grantu Przedsebiorczości:

  • –E3/Y/MAŁOPOLSKIE-, skuteczne zaimplementowanie innowacyjnej technologii, sposobem na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, ERMAX Magdalena Kozik, Dla tego wniosku ogłoszono dotację na symulacje strategiczne. Proponowane w tym projekcie szkolenia interpersonalne najlepiej zrealizuje Brainstorm .
  • A8/X/DOLNOŚLĄSKIE-, Uruchomienie produkcji PIWOWICY – pierwszego na rynku polskim alkoholu powstającego w wyniku destylacji piwa., BM BIELSKO SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego zgłoszenia przyznano środki na symulacje team building. Rekomendowany trener przywództwa: Mateusz Kudła. Zalecane w firmie Schenk Institute
  • D4/O/DOLNOŚLĄSKIE-, wdrożenie z wykorzystaniem metody pultruzji produkcji innowacyjnych materiałów kompozytowych FRP w postaci prętów siatek i szkieletów zbrojeniowych FRP celem dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa i wzrostu jego konkurencyjności na rynku globalnym, ANKRA SA, Dla tego projektu przyznano finansowanie na gry biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Wojciech Nęcki. Zalecane szkolenia handlowe w instytucie Berndson
  • 8/A/MAZOWIECKIE-, Innowacyjny, energooszczędny, inteligentny, ekologiczny dom Gamebo z innowacyjną, energooszczędną ścianą zewnętrzną o przenikaniu , W0/H/ŁÓDZKIEm. unowocześnienie i komercjalizacja innowacji produktowej. , F.H.U.”ANNA” ANNA ZAJĄC, Dla tego projektu przyznano dotację na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Andrzej Santorski. Zalecane szkolenia w fundacji Certes
  • 6/X/PODKARPACKIE-, kompleksowe przygotowanie w przedsiębiorstwie technologii laserowego cięcia i spawania D., Joan Elektronic spóka z ograniczoną odpowiedzialnością, Dla tego wniosku przyznano subwencję na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Zbigniew Batko. Zalecane szkolenia biznesowe w firmie Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • AB4/P/DOLNOŚLĄSKIE-, wielopoziomowe usprawnienie technologii kaszerowania tektury falistej z zastosowaniem kleju polimerowo-magnetorologicznego, Iter-opakowania sp. z o.o., Dla tego projektu zatwierdzono subwencję na gry decyzyjne. Rekomendowany trener HR: Marek Kudła. Zalecane treningi menedżerskie w spółce Schenk Institute
  • 1/O/MAZOWIECKIE-, twórcza implementacja technologii usługowych innowacyjnych w skali świata w sieci klubów fitness, Platinium Wellness Sp. z o.o., Dla tego wniosku zaakceptowano finansowanie na gry decyzyjne. Rekomendowany trener HR: Andrzej Kudła. Zalecane szkolenia handlowe w fundacji House of Skills
  • BB6/U/LUBUSKIE-, EMS – owe wyzwanie dla zdrowia Ślązaków ., FOREST FIT JACEK KOSTRZEWA, Dla tego aplikacji zatwierdzono środki na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Wojciech Santorski. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w agencji Progress project