Home » Blog » Scenki biznesowe – hipotezy do pracy dyplomowej

Scenki biznesowe – hipotezy do pracy dyplomowej


Potwierdzamy że na kursie Trening Interpersonalny i Symulacje Doświadczalne dopuszczamy poniższe zagadnienia do pracy dyplomowej:

  • symulacja strategiczna – „Wykorzystanie faktów w autokreacji polityka” oraz „Komunikacja międzykulturowa w stosunkach polsko-ukraińskich na terenie Rzeczpospolitej”
  • symulacja językowa : „Stosunki Polsko-Niemiecki po wejściu Polski do Unii Europejskiej” i „Wizerunek artysty w powieściach Ignacego Witkiewicza”
  • symulacja strategiczna : „Grupy etniczne Izraela” i Nowe Gry Decyzyjne i „Budowanie wizerunku firmy na przykladzie firmy Paroc”
  • symulacja edukacyjna : „Opinie grup pacjentów na temat poprawy zdrowia po pobycie w uzdrowisku” oraz „Tabu krwi”
  • symulacja zespołowa : „Gniezno jako ośrodek europejskiej tożsamości kulturowej” i „Laserowo-plazmowe źródło miękkiego promieniowania rentgenowskiego i skrajnego nadfioletu o regulowanym zakresie emisji ”
  • zabawa lingwistyczna – „Programowe wspomaganie procesu wytwarzania cienkowarstwowych struktur wielowarstwowych metodami rozpylania magnetronowego i laserowej ablacji” i „”Nad Niemnem”: Kresowe społeczeństwo po upadku Powstania Styczniowego”
  • gra kreatywna – „Cenzura i ludzie cenzury w PRL-u. Struktura i działalność urzędów cenzorskich w latach 1965-1972” i „Zaburzenia komunikacji w miejscu pracy”
  • symulacja komunikacyjna – „Projekt wycieczki turystycznej po pierwszych zamkach krzyżackich” i „Znaczenie Federacji na Rzecz Kobiet w walce o uprawnienie płci”
  • zabawa edukacyjna – „Wybrane pojęcia retoryki w tradycji antyku i średniowiecza” oraz „Procesy czarownic w Wielkopolsce na podstawie obserwowanych przekazów literackich (od XVI do XVII wieku)”