Home » Blog » Środki Unijne na treningi menedżerskie

Środki Unijne na treningi menedżerskie


Informujemy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Kujawsko Pomorski Program Regionalny” do ostatecznego etapu zaakceptowano następujące granty:

 • stworzenie elektronicznej platformy wwwserwiseopl umożliwiającej automatyczne wyszukiwanie specjalistów z branży remontowo-budowlanej – warsztaty zamkniete
 • wypracowanie mobilnego procesu rezerwacji i monitoringu noclegów mKwatermistrz w sieci zdalnej w modelu rozproszonym – szkolenia z komunikacji
 • Konferencje HR w Warszawie – treningi pracownicze
 • wypracowanie platformy mailingowej skierowanej do klienta biznesowego – szkolenia z asertywności
 • stworzenie Portalu Samorzadowego NaszSamorządpl – treningi handlowe
 • stworzenie serwisu internetowego Opinnetcom oferującego narzędzia badania produktów i usług – szkolenia menedżerskie
 • wypracowanie wielopoziomowej internetowej Platformy Płatności Partnerskich – warsztaty z delegowania
 • wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa Globema poprzez realizację badań przemysłowych oraz rozwojowychPKWiU-722212 – warsztaty z przywództwa
 • zwiększenie rozpoznawalności marki TEDGUM na rynkach zagranicznych – warsztaty z zarządzania projektem
 • AGMAR MIĘDZYNARODOWYM DOSTAWCĄ modelÓW OBUDÓW DLA TELEKOMUNIKACJI,ENERGETYKI,DATA CENTER – szkolenia interpersonalne
 • standaryzacja procesów biznesowych w ramach współpracy handlowej – szkolenia z komunikacji
 • Nr statystyczny PKWiU 432211 – warsztaty z przywództwa
 • Budowa bioelektrowni w miejscowości Uhnin (gm Dębowa Kłoda, woj lubelskie) – treningi z asertywności
 • Budowa oraz promocja cyfrowej platformy oceny pracodawców i usług HR – treningi z komunikacji
 • Dywersyfikacja działalności Firmy poprzez opracowanie i wdrożenie Zielonej Linii Produktów 245132 – 5000 – szkolenia menedżerskie
 • Działalność w biznesie multimedialnym szansą na budowanie innowacyjnej pozycji firmy International Shopping Center Sp z oo – szkolenia pracownicze
 • Ekspansja na rynkach zagranicznych rynkach innowacyjnych rozwiązań IT dla branży lotniczej – treningi z przywództwa