Home » Blog » Subwencje na kursy HR

Subwencje na kursy HR


Potwierdzamy iż w ramach funduszu dofinansowań „Śląski Program Infrastrukturalny” do czwartego etapu dopuszczono niżej wymienione wnioski:

 • stworzenie cyfrowego serwisu/portalu do zarządzania i administracji nieruchomościami – DOMICO – szkolenia interpersonalne
 • wypracowanie nowej platformy e-learningowej eMEDed dedykowanej dla środowiska medycznego – szkolenia z zarządzania czasem
 • Konferencje Zarządzanie Zespołem – szkolenia z zarządzania projektem
 • zbudowanie Platformy zdalnej oferującej usługi wygasające w czasie 7 dni – szkolenia z komunikacji
 • stworzenie portalu społecznościowego zrzeszającego osoby promujące krajobrazy i dobra kulturowe Karkonoszy i okolic Jeleniej Góry – warsztaty miekkie
 • zbudowanie serwisu internetowego z pakietem nowoczesnych e-narzędzi wspomagających kreowanie i realizację kampanii e-marketingowych MŚP – treningi ze stresu
 • wypracowanie wirtualnego portalu informacyjno-społecznościowego dla Łodzian – treningi z obslugi klienta
 • progres innowacyjności i efektywności procesów biznesowych poprzez integrację procesów informatycznych współpracujących przedsiębiorstw – warsztaty z przywództwa
 • zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstwa Firma Handlowa Beata oraz przedsiębiorstw współpracujących poprzez wdrożenie systemu informatycznego – szkolenia z komunikacji
 • Aktywne Inteligentne Bariery Drogowe i Mostowe – szkolenia biznesowe
 • Badania drogą intensyfikacji – PKWiU 274042; PKWiU 2712310 – szkolenia z obslugi klienta
 • badanie i uruchomienie reaktora ciekłometalicznego – warsztaty miekkie
 • Budowa i implementacja platformy informatycznej do zdalnego zarządzania procesami przygotowania materiałów interaktywnych do druku offsetowego – treningi pracownicze
 • Budowa sieci FTTH w miejscowości Krępa Słupska – szkolenia z konfliktów
 • Dostosowaniu procesu informatycznego Kancelarii INTERTAX do procesów informatycznych firm współpracujących w celu usprawnienia wymiany informacji, uławtwienia bieżących kontaktów oraz poprawy bezpieczeństwa przesyłanych danych – szkolenia z obslugi klienta
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2009 r przez Ministerstwo Gospodarki jako Instytucję Pośredniczącą dla 3,4,5,6 osi priorytetowych projektu Operacyjnego zaawansowana Gospodarka – warsztaty sprzedażowe
 • Ekspansja na rynek Rumuński i Bułgarski szansą ekspansji dla firmy Signum spzoo – szkolenia z zarządzania projektem