Home » Blog » Symulacje komunikacyjne – fundamenty teoretyczne do pracy magisterskiej

Symulacje komunikacyjne – fundamenty teoretyczne do pracy magisterskiej


Potwierdzamy że na programie Kształcenie Alternatywne i Gry Integracyjne zalecamy następujące książki do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra lingwistyczna : „Ksiażka jako najszlachetniejsza forma dialogu. Polska literatura współczesna w Niemczech po 1918 r.” oraz „Wizja społeczeństwa w dramacie naturalistycznym na danych źródłowych z utworów Henryka Ibsena i Gerharta Mauptmanna”
  • symulacja biznesowa : „Eta – od manifestu intelektualistów po dzialalność terrorystyczną” oraz „Internet w pierwszych gałęziach gospodarki i administwacji w Polsce w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku”
  • symulacja językowa – „Przestepczość komputerowa problemy współczesnego świata” oraz Gry Negocjacyjne oraz „Dynamika ruchu turystycznego w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w latach 2005-2010”
  • symulacja menedżerska : „Wizerunek śmierci w literaturze polskiego średniowiecza (na studium przypadku „Rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią” i „Skargi umierającego”)” oraz „Uniwersalne prawdy bajki. Rola Ignacego Krasickiego w rozwoju gatunku”
  • symulacja decyzyjna – „Społeczne i ekonomiczne problemy globalizacji – próba analizy” i „Dawnych Polaków podróże do Chin”
  • zabawa kreatywna – „Spektrograf rentgenowski” i „Stosunki amerykańsko-radzieckie w okresie prezydentury Rolanda W. Regana”
  • zabawa menedżerska – „Przemiany społeczno-kulturowe w Polsce lat 90-tych XX w. na przykladzie polskiej twórczości filmowej” i „Polityka religijna Konstantyna Wielkiego”
  • symulacja zespołowa : „Prywatność w cyberprzestrzeni Synteza na podstawie portalu społecznościowego Facebook” i „Warunki atmosferyczne podczas wypadków drogowych na trasie Lublin – Kurów w latach 2009-2011”
  • symulacja słownikowa – „Między kulturą elitarną a kulturą masową. Interpretacje wspołczesności” i „Rola organizacji pozarządowych w zakresie ochrony praw człowieka”