Home » Blog » Symulacje strategiczne – tematy do pracy dyplomowej

Symulacje strategiczne – tematy do pracy dyplomowej


Informujemy iż na kursie Organizacja Szkoleń i Gry Doświadczalne zaleca się poniższe tematy do egzaminu:

  • gra decyzyjna – „Dobra osobiste człowieka a środki społecznego przekazu” i „Terroryzm nacjonalistyczny na modelu Irlandzkiej Armii Republikańskiej”
  • zabawa strategiczna : „Emigracja zarobkowa Polaków do Wielkiej Brytanii i Irlandii” oraz „Emancypacja kobiet w Polsce w okresie transformacji”
  • zabawa słownikowa : „Środki perswazji w reklamie telewizyjnej skierowanej do kobiet” i Symulacje Biznesowe oraz „Internetowy przekaz konfliktu społeczno-politycznego we współczesnych krajach arabskich”
  • symulacja słownikowa – „Nowe oblicze wyszukiwania informacji w Word Wide Web. Synteza graficznych narzędzi wyszukiwawczych” oraz „Patologie i dewiacje społeczne jako wyzwania współczesnego społeczeństwa”
  • zabawa kreatywna – „Filmowy wizerunek postaci Jamesa Bonda” oraz „Oscar Wilde – główny przedstawiciel dziewiętnastowiecznego Londynu”
  • symulacja językowa : „Wpływ wyszukiwarki Google na internet i użytkowników ” oraz „Opinie dostępnych grup pacjentów na temat poprawy zdrowia po pobycie w uzdrowisku”
  • zabawa strategiczna – „RMF FM, Radiowa Trójka, Radio Maryja- rożne głosy współczesności. Weryfikacja polskich rozgłośni radiowych” i „Kreowanie wizerunku femme fatale w literaturze europejskiej”
  • zabawa decyzyjna – „Zróżnicowanie w podejściu do zdrowia w zaleźności od religii na przykladzie chrześcijanstwa i islamu” i „Ofiara losu, zwyciężczyni czy cwaniara? Femistyczne ujęcie baśni o Kopciuszku”
  • zabawa strategiczna : „Krytyka systemu komunistycznego w utworach Živko Čingo” i „Walory turystyczne Dalmacji”