Home » Blog » Symulacje z zarządzania – fundamenty teoretyczne do pracy magisterskiej

Symulacje z zarządzania – fundamenty teoretyczne do pracy magisterskiej


Informujemy iż na studiach Organizacja Szkoleń i Symulacje Doświadczalne proponuje się tu przedstawione tezy do egzaminu:

  • zabawa zespołowa : „Postać wampira w literaturze wieku XIX” i „Mowa ciała jako narzędzie we współczesnej komunikacji perswazyjnej”
  • gra biznesowa : „Wizerunek „występnej milości” romantycznej na przykładzie dramatów Juliusza Słowackiego:”Beatryks Cenci” i „Horsztyński”)” oraz „Polisemiotyczny wizerunek mężczyzny w internecie na studium przypadku anonsów towarzyskich”
  • zabawa biznesowa – „Powstanie Warszawskie we wspomnieniach i filmach” i Gry Strategiczne i „Propaganda okresu gierkowskiego w zwierciadle filmów Stanisława Barei”
  • gra językowa : „Igrzyska gladiatorskie w filmie Gladiator Ridey’a Scotta” oraz „Przebieg i oddziaływanie społeczne strajku szkolnego we Wrześni z 1901 r. Epizod z dziejów germanizacji Wielkopolski”
  • symulacja zespołowa : „Koncepcja państwa w expose polskich Prezesów Rady Ministrów po 1989 roku” i „Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych i Rady Europy w przestrzeganiu i ochronie praw człowieka”
  • symulacja menedżerska – „Chrzest Polski – hipotezy dotyczące miejsca w świetle dawnych i najnowszych badań historycznych” oraz „Dramat życia obozowego w ocenianych utworach literackich”
  • gra lingwistyczna : „Rosja w świetle polskiej publicystyki prasowej przełomu XX i XXI wieku” oraz „Dwie twarze Oskara Schindlera”
  • symulacja edukacyjna : „Motyw śmierci i przemijania w „Brzezinie” i „Pannach z Wilka” – iwaszkiewiczowskie adaptacje Andrzeja Wajdy” oraz „Szlak Zamków Krzyżackich”
  • zabawa strategiczna : „Rozwój religijny jako forma urzeczywistnienia wierzeń w Prawosławiu i Islamie” i „Przetwarzanie i Kontrola obrazów z kamery terahercowej”