Home » Blog » Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z realizacją działania funduszowego nr PTU/81 3 8 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania budżetu z Bałtyckiego Trustu Edukacyjnego

Agenda dyskusja w czasie seminarium zawiera wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN
 • Badanie ewaluacyjne polskiej czesci projektu parasolowego Fundusz Małych Projektów Programu IW INTERREG III A Polska (woj. Zachodniopomorskie) Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia 2004-2006
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • „Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków do Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce
 • Analiza efektywności wdrożenia celów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Sala konferencyjna Spotkania team building w Bielsku Białej
 • Analiza działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących EFS i SPO RZL prowadzonych przez Instytucje Wdrażające SPO RZL oraz KOSZEFS
 • Ocena gotowości jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów (PO IiŚ, PO IG i PO KL)
 • Analiza użyteczności Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • Ocena funkcjonowania Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz bariery w pozyskiwaniu srodków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Ocena komplementarności i linii demarkacyjnej w zakresie działań dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyższego w ramach XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowsiko, programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnych P
 • Badania ewaluacyjne dotyczące wdrażania działania 2.5 ZPORR na Dolnym Śląsku
 • Informacja i promocja PO Kapitał Ludzki
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Program będzie omówiony w aspekcie efektywności w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja opakowań drewnianych
 • Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
 • Produkcja zegarków i zegarów
 • Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • Działalność prawnicza
 • Działalność obiektów kulturalnych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: wołowski oraz m. Bytom

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakład Wapienniczy „Wojcieszów” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Górniczych S.A., Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA, Profemed, Spółdzielnia Mieszkaniowa STAWKI , Media Operator Sp. z o.o. , ABR SESTA , CONTUR 2000 s.c. Piotr Trzciński Grzegorz Więckowski, GET Sp. z o.o., LAT , Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, ZPUE , Komputronik , Żyłka Investment Bogusław Żyłka, Cukiernia ”MARICA” Ryszard Zawadzki

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.