Home » Blog » Zabawy integracyjne – Nowy Kongres

Zabawy integracyjne – Nowy Kongres


Przyjaciołom i współpracownikom z poniższej listy sympozjów uprzejmie dziękują w imieniu Grupy Kapitałowej za włożony wysiłek na pomoc – podpisano: Bartosz Alasiewicz, January Lenert, Dorian Gontarz i Robert Leśniewski

 • 56 Sesja Naukowa Instytutu prawnej i faktycznej protekcji Roślin IOR-PIB
 • Drugi Kurs Coachów sektora usługowego Imprezy Team Building
 • Konferencja Naukowa team building „Stres w życiu zawodowym”.
 • TRANS’16 – Przedsiębiorczość międzynarodowa. Od idei do biznesu
 • VIII Konwersatorium Chemii Medycznej
 • VIII Spotkanie team building z wieloetapowego programu „Środki zabezpieczające w psychiatrii” pt.: „Wymiar POPRAWY dla psychiatry, sędziego, obrońcy jak również … sąsiada”
 • XXIV Konferencja Dydaktyczna – Społeczeństwo informacyjne XXI w.
 • V Kurs Branżowy team building pt. „opcje i warianty badawcze oraz perspektywy przedsiębiorczej organizacji”
 • I Polski Kongres „Pokonać Sepsę”
 • akademicka Szkolenie Symulacyjne team building „techniki Komputerowe 2015”
 • III Festiwal Kultury Kanadyjskiej: Ludy rdzenne
 • Konferencja Szkoleniowo-Naukowa „Zaburzenia hemostazy a także rola tromboelastometrii w praktyce klinicznej”
 • „Ryzyko na rynku energii” z formalnego harmonogramu „Ryzyko w działalności podmiotów gospodarczych”
 • 2 Poznańskie Spotkanie z Endokrynologią Dziecięcą (2 PSED). bieżące tematy empiryczne endokrynologii dziecięcej. Konferencja z okazji Jubileuszu 80. Urodzin nestorów polskiej endokrynologii dziecięcej Prof. Eugeniusza Kormana oraz Prof. Tomasza E. Romera