Home » Blog » Zwycieskie szkolenia biznesowe

Zwycieskie szkolenia biznesowe

 • Filtracja w systemie up-flow III stopień oczyszczania i denitryfikacji ścieków
 • Firma 20 – nowe trendy w komunikacji, zarządzania informacją wewnątrz w przedsiębiorstwie
 • Fotokody – nowoczesna e-usługa transferu wiedzy i informacji kulturalno-rozrywkowych z i na telefon komórkowy – szkolenia z kreatywności
 • Inkubowanie nowych nowoczesnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym – szkolenia z przywództwa i anglojęzyczne szkolenia interpersonalne
 • modernizacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego – szkolenia ze stresu
 • Stażowe Szkolenia Dla Liderów – szkolenia z przywództwa i coachungowe szkolenia z przywództwa
 • Internet szansą wszechstronnego ekspansji mieszkańców gminy Radzymin
 • cyfrowa struktura wspomagajaca zarządzanie pracownikami w procesie telepracy – treningi miekkie
 • IP HERMES Ochrona własności przemysłowej w nowoczesnych firmach – szkolenia z przywództwa
 • Konsorcjum firm – Lider w branży szkoleniowej –
 • Mikromodely i NanoTechnologie Elektroniczne dla modernizacyjnej Gospodarki „MINTE” – szkolenia biznesowe
 • Nowa jakość w e-rozrywce: Gra finansowa Wielki kryzys: opracowanie i zaimplementowanie na rynek
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – treningi z zarządzania projektem
 • Nowoczesne materiały i nowoczesne metody dla przetwarzania i monitorowania energii (MIME) – szkolenia menedżerskie
 • Oferta publiczna Centrum Klima SA drogą do pozyskania kapitału na skok technologiczny działalności przedsiębiorstwa – warsztaty interpersonalne
 • Paletyzator – nowoczesne maszyna do bezobsługowego układania opakowań na paletach
 • PCSM – Polskie Centrum Statystyki Medycznej – treningi z przywództwa
 • Portal edukacyjno-społecznościowy Qlturkapl, pierwszy etap budowy agencji promocyjno-wydawniczej działającej w obszarze kultury dla dzieci – szkolenia z komunikacji
 • Pozyskanie inwestora strategicznego szansą dynamizacji spółki Laminex
 • Prace rozwojowe INTERMET, celem progresu konkurencyjności poprzez uruchomienie innowacji ekologicznej – szkolenia interpersonalne
 • Realizacja planu intensyfikacji importu drogą do rozpoczęcia sprzedaży usług na rynkach UE – warsztaty handlowe
 • Rozpoczęcie działalności importowej firmy KATARZYNA AGOPSOWICZ ŚWIEŻYM OKIEM
 • wzmocnienie strategii działania importu spółki BALTLOG – szkolenia z delegowania
 • unowocześnienie artroskopowej metody implantacji autologicznych chondrocytów, stosowanej w leczeniu ubytków chrząstki
 • skok technologiczny działalności eksportowej przez udział w misji gospodarczej do USA – szkolenia negocjacyjne
 • rozwój firmy BROS dzięki zwiększeniu udziału importu w przychodach ze sprzedaży oferowanych wyrobów
 • rozwój firmy SERPOL COSMETICS poprzez import produktów w kierunku rynków UE – warsztaty negocjacyjne
 • skok technologiczny Pierwszego narodowego Klastra Budownictwa Pasywnego i
 • Specjalista24pl – portal wyboru lekarza i wirtualna rejestracja do umawiania wizyt lekarzy – warsztaty handlowe
 • Szkło opakowaniowe BarvaGlass – Vitrosilicon przekształca wizje w rzeczywistość
 • Turystyka w siodle – infrastruktura nowoczesnego i unikatowego produktu turystycznego – warsztaty HR
 • Uruchomienie e-agencji pracy tymczasowej wyspecjalizowanej w obsłudze inżynierów – treningi z zarządzania projektem
 • WATT Produkcja projektów Solarnych – reorganizacja przedsiębiorstwa poprzez budowę nowego zakładu produkcyjnego
 • Wejście firmy VBW Engineering Sp z oo z Gdyni na nowe rynki europejskie – szkolenia handlowe
 • Wniosek o dofinansowanie harmonogramu ekspansji importu opracowanego dla ZPPoly w ramach systemu Operacyjnego nowoczesna Gospodarka, Działanie 61 Paszport do importu – szkolenia z zarządzania projektem
 • wsparcie zarządzania – POT – 2009
 • Wyposażenie w sprzęt Instytucji Pośredniczącej w MG oraz Instytucji Wdrażających – szkolenia interpersonalne
 • Zaplanowanie i implementacja do produkcji nowoczesnych układarek rur serii SB – warsztaty z konfliktów
 • Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego
 • nabycie i implementacja wielopoziomowego modelu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – treningi interpersonalne
 • Zasadnicza modyfikacja dotycząca całościowego procesu produkcyjnego istniejącej Spółki BRUK – treningi z kreatywności}