Home » Blog » Opinie – szkolenia z zarządzania – Training School

Opinie – szkolenia z zarządzania – Training School

Zestawienie nagrodzonych projektów w ramach dotacji Islandziego Grantu Kapitałowego:

  • F6/E/PODKARPACKIE-, kompleksowe przygotowanie technologicznej innowacji procesowej w przedsiębiorstwie. , PRALPOL SPÓŁKA AKCYJNA, . Dla tego aplikacji przyznano dofinansowanie na symulacje team building. Rekomendowany trener interpersonalny: Wojciech Nęcki. Zalecane szkolenia biznesowe w agencji IBD Business School
  • F1/A/POMORSKIE-, Nowoczesna linia kompleksowej obsługi i kontroli pojazdów we wszystkich aspektach współczesnych rozwiązań technologii motoryzacyjnej., „AUTO-BUD” Spółka Cywilna, Dla tego aplikacji zaakceptowano środki na gry team building. Rekomendowane w tym projekcie szkolenia z przywództwa najlepiej zrealizuje szkoleniowiec z referencjami.
  • 8/X/OPOLSKIE-, Zakup innowacyjnych urządzeń, wielopoziomowe usprawnienie i komercjalizacja innowacyjnego procesu usług rehabilitacyjnych obejmujących reedukację chodu i tlenoterapię., GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ODNOWY I REHABILITACJI MODERN-REH S.C. MARCIN SZYCA, MARIUSZ SZYCA, JAKUB KRASZEWSKI, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano dotację na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener interpersonalny: Jacek Santorski. Zalecane szkolenia handlowe w firmie Profess
  • B7/W/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Innowacyjny sposób profilaktyki, leczenia i zapobiegania chorobom urologicznym i gastroenterologicznym w obrębie jednej placówki zdrowia – Szpital Specjalistyczny w Piekarach Śląskich, „MEDYCZNE CENTRUM UROLOGII” SA, Dla tego projektu zatwierdzono dotację na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener zarządzania: Marek Batko. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w spółce Akademia przygoda
  • F1/M/MAZOWIECKIE-, podniesienie konkurencyjności firmy oraz rozszerzenie rynków zbytu poprzez unowocześnienie innowacyjności produktowej oraz procesowej w dziedzinie produktów termoformowania, CENTER-TUNING CZUPRYNA SŁAWOMIR, Dla tego zgłoszenia ogłoszono dofinansowanie na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Andrzej Grzesiak. Zalecane treningi menedżerskie w firmie ODiTK
  • D2/J/ŁÓDZKIE-, Poprawa konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup i macierzowe przeorganzowanie innowacyjnej linii do przetwarzania nasion konopi przemysłowych , GENERAL HEMP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego projektu zaakceptowano finansowanie na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Wojciech Santorski. Zalecane treningi menedżerskie w instytucie Certes
  • CA2/N/LUBUSKIE-, Zwiększenie konkurencyjności firmy przez stworzenie innowacyjnego narzędzia do obsługi hoteli i gastronomii., WEB PREMIUM SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego wniosku zaakceptowano dofinansowanie na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Andrzej Herra. Zalecane szkolenia w agencji Integra Consulting
  • AC4/W/PODKARPACKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie innowacyjnej technologii iMachining do projektowania i zarządzania procesami obróbki metali wraz z zastosowaniem termokurczliwego stanowiska systemu mocowań., SILMA TOOLS SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego aplikacji zatwierdzono finansowanie na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Andrzej Skała. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w spółce Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • D6/L/MAZOWIECKIE-, Zakup innowacyjnego lasera celem wprowadzenia nowych produktów na rynek., ORGANIKA Żaneta Radecka, Dla tego wniosku ogłoszono subsydia na gry biznesowe. Rekomendowany trener HR: Jacek Kudła. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w agencji Akademia przygoda