Home » Blog » Symulacje komunikacyjne – zalecenia do egzaminu

Symulacje komunikacyjne – zalecenia do egzaminu


Informujemy że na kursie Edukacja Innowacyjna i Gry Szkoleniowe dopuszcza się nizej wymienione książki do zaliczenia:

  • symulacja decyzyjna : „Status osób z zaburzeniami psychicznymi w aspekcie społeczno-prawnym” oraz „Idea emancypacji u sufrażystek w XIX wieku”
  • gra menedżerska : „Propaganda medialna w okresie dekady Edwarda Gierka” i „Mogilno: współrzędne czasu historycznego przestrzeń geokulturowa”
  • zabawa językowa – „Obraz kampani wyborczej kandydatów na urząd prezydenta RP w 2010 roku w świetle tygodnika „Poltyka” i „Tygodnika Powszechnego”” oraz Korporacyjne Gry Strategiczne oraz „Gniezno jako ośrodek europejskiej tożsamości kulturowej”
  • symulacja kreatywna – „Dwie twarze Oskara Schindlera” oraz „Zakony męskie i żeńskie w Polsce i na Bałkanach”
  • symulacja językowa – „Detektyw głównym bohaterem powieści kryminalnej” oraz „Bułgarskie i ukraińskie tradycje weselna studium porównawcze”
  • symulacja decyzyjna : „Hiszpania z punktu widzenia jej mieszkańców przed i po dyktaturze gen. Franco. Artystyczne przybliźenie” oraz „Wizja przeszłości w „Potopie” Henryka Sienkiewicza”
  • gra decyzyjna : „Mit projektu Riese” i „Muzeum Wincentego Pola w Lublinie – struktura sezonowa odwiedzających”
  • gra menedżerska – „Kres idei jugosłowiańskiej w perspektywie utworów ocenianych pisarzy emigracyjnych” i „Recepcja dzieł Eliota w Polsce w latach 1945-1985”
  • zabawa komunikacyjna : „Propaganda medialna w okresie dekady Edwarda Gierka” oraz „Święta Góra Athos na stronach www. Rola internetu w przekazywaniu idei”