Home » Blog » Powiadomienie – zaliczenie – Kurs Instruktorski

Powiadomienie – zaliczenie – Kurs Instruktorski

Informacja – egzamin – Szkoła TrenerówZ dniem dzisiejszym prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla kandydatów w programie „Akademia Trenerów Interpersonalnych:

Celem szkoleniowca w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych zespołu jednej z przedstawionych tutaj jednostek niepublicznych i fundacji, a potem zorganizowanie dla tej jednostki szkolenia na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z poniższych tematów.

Pierwszym elementem pracy powinien stać się temat interaktywne spotkania inspiracyjne dla kierowników

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE TAKŻE TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Doskonalenie jakości usług z elementami badania satysfakcji klienta
 • Zarządzanie projektami – narzędzia, software, dokumentacja
 • Wzmacnianie potencjału lidera/przywódcy
 • Efektywna motywacja pracowników w praktyce. Inspirujące 2-dniowe warsztaty i konsultacje


  BAZA JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH ZALECANE JEST REALIZACJA SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH „BLIŻEJ ŚWIATA”
 • POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE
 • OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ „ANIMALS”
 • FUNDACJA INTEGRACYJNA „NA TATARACH”
 • GŁOWIEŃSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY – ZABRZEŹNIA
 • SURSUM CORDA
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.ADAMA MICKIEWICZA W PRUDNIKU
 • FUNDACJA „CHCĘ ŻYĆ”
 • FUNDACJA „POLSKIE CENTRUM POMOCY MIĘDZYNARODOWEJ”
 • TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW GOSTYŃSKIEJ FARY
 • ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW BIAŁOSTOCKA
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ I RODZICÓW PO STRACIE BOŻA KRÓWKA
 • ŻOLIBORSKIE STOWARZYSZENIE „DOM RODZINA CZŁOWIEK”
 • SALEZJAŃSKI WOLONTARIAT MISYJNY-MŁODZI ŚWIATU ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU
 • DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. KAROLA BOROMEUSZA