Home » Blog » Rekomendacje – firmy szkoleniowe z zarządzania projektami – Consulting Partners

Rekomendacje – firmy szkoleniowe z zarządzania projektami – Consulting Partners

Zestawienie nagrodzonych projektów w programie dotacji Włoskiego Grantu Przedsebiorczości:

  • D5/X/KUJAWSKO POMORSKIE-, twórcza implementacja innowacji szansą rozwoju firmy., P.P.H.U. „WAT-DOM” JAN WATA, Dla tego aplikacji zaakceptowano subsydia na gry strategiczne. Proponowane w tym projekcie szkolenia handlowe najlepiej zrealizuje dobra firma szkoleniowa Piotr Tymochowicz .
  • G7/R/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Innowacyjny modułowy system rejestracji pomiarów LOG-X w łańcuchu chłodniczym , Przedsiębiorstwo Innowacji i Wdrażania Techniki Mikroprocesowej i Elektroniki „Mikster” Sp z o.o., Dla tego projektu zaakceptowano środki na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Szymon Kudła. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w fundacji Berndson
  • 6/W/MAZOWIECKIE-, ekonomizacja innowacyjnych usług przy użyciu najnowszego systemu band sposobem na wzrost konkurencyjności firmy, BT SPORT JANUSZ TOBIJAŃSKI, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano środki na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Andrzej Tymochowicz. Zalecane szkolenia w fundacji Profess
  • F1/B/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, wzrost konkurencyjności firmy oraz rozszerzenie rynków zbytu poprzez skuteczne zaimplementowanie innowacyjności produktowej oraz procesowej w dziedzinie produktów termoformowania, CENTER-TUNING CZUPRYNA SŁAWOMIR, Dla tego aplikacji zatwierdzono dofinansowanie na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener przywództwa: Jacek Nęcki. Zalecane treningi menedżerskie w fundacji Training Partners
  • AE7/N/PODLASKIE-, Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Europack Foils na rynku regionalnym oraz krajowym poprzez zakup i unowocześnienie innowacyjnej linii do recyklingu zużytych materiałów z tworzyw sztucznych., EUROPACK FOILS SA, Dla tego projektu zaakceptowano finansowanie na gry team building. Rekomendowany trener zarządzania: Marek Santorski. Zalecane szkolenia biznesowe w firmie Integra Consulting
  • B8/P/DOLNOŚLĄSKIE-, skuteczne zaimplementowanie centrum obróbczego CNC do frezowania i owiercania profili aluminiowych oraz piły dwugłowicowej w Śląskiej Fabryce Okien i Drzwi „NORMA” Sp. z o.o. innowacją i wzmocnieniem konkurencyjności Spółki., ŚLĄSKA FABRYKA OKIEN I DRZWI „NORMA” SA, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono dotację na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener HR: Szymon Santorski. Zalecane szkolenia handlowe w fundacji Avenhansen
  • 1/Y/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, przystosowanie do potrzeb przez Premium Technology Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa kompleksowego, innowacyjnego produktu PTP Collaboration Server Appliance, PREMIUM TECHNOLOGY POLSKA SA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego aplikacji przyznano środki na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener zarządzania: Marek Santorski. Zalecane szkolenia handlowe w fundacji Berndson
  • C2/I/MAZOWIECKIE-, Innowacyjne centrum konstruktora z klocków typu Lego, EF NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego wniosku przyznano dotację na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener HR: Zbigniew Tymochowicz. Zalecane warsztaty sprzedażowe w spółce Profess